Laatste Corona protocol

Laatste Corona protocol

Hallo allemaal,

Hierbij laatste corona regels m.i.v. 25-9-2021. Zie onderstaand protocol:

1/ https://nocnsf.nl/media/4786/protocol-verantwoord-sporten-v17092021.pdf

2/Ook voor ons Sportcafe geld dan aanvullende eisen.

Zie onderstaande meest belangrijke zaken:

 

 

 

zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak- middelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);

Trainer/coach • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren; • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;

Ben je 13 jaar en ouder  dan moet je een bewijs overleggen dat je volledig bent gevaccineerd! (sportcafe)

 

Vriendelijke groet, 

Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Contributie seizoen 2021-2022 en incasso momenten

Contributie seizoen 2021-2022 en incasso momenten

Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (zie de vierde kolom onder 2021-2022, met ter vergelijking in de derde kolom de bedragen uit het seizoen 2020-2021):

  

Contributie Spiker per kwartaal      
    Inflatie 2,00% Inflatie 0,00%
Groep   2020-2021 2021-2022
Verenigingscontributie   € 8,50 € 8,50
       
       
Inclusief verenigingscontributie      
Mini’s   € 28,00 € 28,00
Jeugd   € 39,60 € 39,60
Senioren   € 51,10 € 51,10
Recreanten   € 46,00 € 46,00

 

Tijdens de ALV van afgelopen maart is besloten door de aanwezigen dat de jaarlijkse verhoging van de contributie met de inflatiecorrectie bevroren wordt. Daardoor is de contributiehoogte gelijk aan het afgelopen seizoen.

Tijdens de komende ALV zullen wij, als bestuur, wederom een toelichting geven op de bijzondere situatie omtrent het welbekende virus.

Hierbij wil ik ook aangeven welke incasso momenten ik probeer aan te houden om de contributie, teamgelden en club van 50 te innen.

De momenten zijn de volgende (waarbij de datum enkele dagen kan afwijken door technische controles bij de bank):

* 3e kwartaal => 23 augustus

* team-/bondsgelden => 23 september

* 4e kwartaal => 23 november

* club van 50 => 5 februari

* 1e kwartaal => 23 februari

* 2e kwartaal => 23 mei

 

 

 Met vriendelijke groeten,

Edwin Lieferink
Penningmeester


Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Laatste Corona protocol

corona maatregelen per 26 juni

Beste sportvrienden,

We naderen alweer het einde van een bijzonder vreemd seizoen. Gelukkig zijn de maatregelen bijna allemaal weg. Hier nog even een overzicht van de bestaande situatie per 26 juni 2021.

1/ https://nocnsf.nl/sportprotocol

2/ Protocol Sportkompas verhuurder van de hal.

NB overzicht wordt elke keer bij wijziging zo uitgebracht en oude gegevens worden dan verwijderd op de site. Nieuwe gegevens worden op de site weergegeven en naar jullie mailadressen gestuurd. Mocht ik nog zaken zijn vergeten dan mail ik alsnog.


Tevens is nog steeds tot eind september buiten verder te gaan op het sportveld van Last Gear! Eerste week juli kan nog 1 keer worden getraind in de hal. Daarna gaat deze dicht i.v.m. renovatie tot begin september. We hebben richting Sportkompas al gereageerd maar er is hieraan niks te doen. ! geboden optie om in Brummen te gaan trainen en dan maar voor een enkel team is mi geen optie. Definitieve datum wanneer we in de hal kunnen volgt.

Rest mij jullie te bedanken voor de support het afgelopen jaar richting Spiker. Ik hoop dat we volgend jaar weer een normaal seizoen zullen hebben en dat we weer gewoon kunnen volleyballen.

Goede vakantie!


Vriendelijke groet,

Bestuur Spiker

Hans Kerseboom
Voorzitter Spiker.

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

VACATURE SECRETARIS

VACATURE SECRETARIS

Word jij onze nieuwe secretaris? Met ingang van het volleybalseizoen 2021/2022 zijn wij opzoek naar een nieuwe secretaris. Vind jij het leuk om te notuleren en maak je graag overzichten? Dan is deze vrijwilligersfunctie wellicht iets voor jou!

 

Corona update

Corona update

Beste Spiker leden,

Het lijkt dat we met Corona weer de goede kant opgaan. We kunnen weer binnen in de hal aan de gang. In overleg met Last Gear laten we de velden nog opstaan bij hun. Immers daar kan met de huidige maatregelingen buiten meer dan binnen.

Daar ook de pinksterdagen voor de deur staan gaan we op 31 mei binnen in de hal  weer aan de gang. Marietje heeft hier al een rooster voor  gemaakt. Tot hoe lang we doorgaan bekijken we nog even en komen we op terug.

Willen jullie als team toch nog aanvullend buiten spelen ? Overleg dan even met je trainer.

Hierbij actuele gegevens            19-05-2021.

1/Protocol NOC/NSF   per          19-05-2021.   https://nocnsf.nl/sportprotocol 

2/ Protocol Coronaregels Sportkompas onze verhuurder per 19-05-2021 Download pdf

3/ Spiker Protocol uittreksel op dit moment blad 1 actueel Download pdf

 4/ Gezondheidscheck                               19-05-2021.

 5/ Protocol horeca Restaurant en Eetcafé. (helaas gesloten per 14-10-2020 en protocol inhoudelijk ongewijzigd)

NB overzicht wordt elke keer bij wijziging zo uitgebracht en oude gegevens worden dan verwijderd op de site. Nieuwe gegevens worden op de site weergegeven en naar jullie mailadressen gestuurd.

Vriendelijke groet,

Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Update beachvelden

Update beachvelden

Beste Spiker leden,

Hier even een update over eventueel aan te leggen Beach velden bij Last Gear. Afgelopen week hebben wij met man en macht voor elkaar gekregen een aanvraag in te dienen voor een bijdrage vanuit het Lokaal Sportakkoord.(dit moest voor 1 mei en we hadden nog 3 uur over)

Als het goed is krijgen wij daar de 2e week van mei uitslag van en kunnen we bezien of we genoeg geld hebben om dit van de grond te krijgen. We hopen op een mooi resultaat en jullie krijgen bericht als ik wat weet. 😉

Ondanks het nog vaak koele weer maken we toch al gretig gebruik van de velden van Last Gear. Heel fijn dat dit kan. Mochten we weer in de hal kunnen, gaan we zeker bekijken of we wat langer in de hal kunnen sporten dan andere jaren. Maar even bezien hoe het gaat lopen vanuit het NOC en Nevobo.

Onderstaand bericht geeft wellicht wat ruimte voor de jeugd e.o. mini’s om nog wat extra’s te organiseren.

Extra activiteitenbudget voor jongeren binnen de vereniging

Vanwege het Corona-virus is het een lastige tijd voor de jongeren. Sportkompas, Stichting Welzijn Brummen en Spectrum zijn betrokken bij het plan om namens de gemeente Brummen subsidie te verstrekken voor een project waarin jongeren (van 14 t/m 27 jaar) een activiteit kunnen organiseren.

Op deze site staat een heldere uitleg: https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/jong-meer-perspectief-voor-en-door-jongeren.html

Voorbeelden zijn een sporttoernooi of -clinic organiseren voor je eigen vereniging, het opzetten van een leuke wervingsactie voor de club, als vereniging iets doen voor een buurt of wijk, noem maar op. De ideeën moeten vooral uit de jeugd zelf komen.

Hier gaan ze eerst over brainstormen met een jongere die daar speciaal voor getraind is en daarna gaan ze onder begeleiding aan de slag met het organiseren van een activiteit. Voor elke 5 jongeren die mee organiseren is een budget beschikbaar van 300 euro! Dus hoe meer jongeren er mee doen, hoe meer geld er beschikbaar is.

Vanaf volgende week gaan we aan de slag met de eerste groepen. Uiterlijk in de week van 10 mei kunnen de groepen starten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacco Peelen (0648492448), Maaike Jeronimus (0648478478) of Sjoerd Botschuyver.

Met vriendelijke groet,

Jacco Peelen

Teamleider zwemzaal/Verenigingsondersteuner

Nationale Diabetes Challenge

Nationale Diabetes Challenge

Hallo allemaal,

Vanuit onze verenigingsondersteuner Jacco heb ik vernomen dat er een aantal verenigingen mogelijk
geïnteresseerd zijn om mee te helpen bij de Nationale Diabetes Challenge. Super gaaf. Hoe jullie ons
kunnen helpen vertel ik zo. Eer st even een hele kleine uitleg wat de Challenge (NDC) nou precies is.
Wat is d e Nationale Diabetes Challenge?
De Nationale Diabetes Challenge wordt door het hele land georganiseerd en is een initiatief van de
Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Deze wandel Challenge , die 20 weken lang duurt, is een
laagdrempelige manier om meer te bewegen en de g ezondheid te verbeteren. Het is speciaal
bedoeld voor mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, maar ook mensen die om andere
(gezondheids – )redenen meer aan beweging willen doen zijn van harte welkom om mee te lopen.
Voorgaande jaren was de wandel Challenge een groot en landelijk succes.

Wandelen is één van de meest laagdrempelige manieren om in beweging te komen én heeft talloze
gezondheidsvoordelen. Denk aan conditieopbouw, afvallen en een verbeterde darmwerking, maar
ook aan een fitter en energie ker gevoel en een verbeterde diabetesregulatie.
Hoe kan jouw vereniging hulp bieden/ een bijdrage leveren aan de NDC in onze gemeente?
Dit jaar vergt het iets meer creativiteit om de NDC te organiseren. Het is zoals we allemaal weten nog
niet mogelijk om met een grote groep te wandelen. Deelnemers die mee doen gaan we proberen
samen te koppelen zodat zij een wandelmaatje hebben. Toch kan het voorkomen dat iemand niet
gekoppeld kan worden, door bijvoorbeeld de afstand, condi tie, persoonlijke redenen. Die personen
zouden we graag gekoppeld willen zien aan een vrijwilliger die vanuit de zorg of sport mee wilt lopen
en hierdo or deelnemers kan onderst eunen. We lopen wekelijks op maandag om 19.30 uur.
We starten vanaf maandag 17 mei om 19.30 uur vanaf meerdere locaties.

Wij proberen de deelnemers zoveel mogelijk via de mail, telefonisch of v ia de
what ’ s app t e ondersteunen en te motiveren. Zo bieden we wandelschema ’ s
aan en zullen we ook leuke routes delen. Mochten jullie een leuke route weten
rondom jullie accommodatie / vereniging, ideeën zijn welkom! Ook hebben we
een leuke app ontdekt , die ik jullie graag als tip mee geef , misschien vinden
jullie hem leuk! Zie de afbeelding hiernaast ; eRoutes. Geef aan vanaf waar je
wilt starten met wandelen/hardlopen, hoeveel kilometer en de a pp geeft je 3
verschillende routes waaruit je kan kiezen!

Op het moment dat er versoepelingen komen in de coronamaatregelen en we weer met wat grotere
groepjes samen mogen lopen, zouden we het leuk vinden o m op een locatie te verzamelen en als dit
mogelijk is, misschien wel samen voor of na het wandelen een kopje koffie of thee te drinken. Het
zou ontzettend leuk zijn om zo eens jullie vereniging in de spotlight te kunnen zetten.
Samenvattend
Vind je het leuk of vinden jullie het leuk om een keer mee te wandelen als begeleider van een
individu of klein groepje? Wil je jullie accommodatie beschikbaar stellen als startlocatie voor een
wandelavond? Heb je een leuke route die je graag met ons wilt delen? Mail dan naar mij!

Met sportieve groet,
Mindy de Lange | Beweegcoach Stichting Sportkompas | mindy@stichtingsportkompas.n

Trainingen m.i.v. 1-4-2021

Trainingen m.i.v. 1-4-2021

Hallo allemaal!

Zojuist is de laatste belijning aangebracht op het veld van Last Gear. We hebben daar twee velden die we nu kunnen gebruiken. Heel fijn dat we van hun veld gebruik mogen maken. Marietje heeft een schema in elkaar gezet wie wanneer kan trainen buiten. (zie bijgaand schema) Mocht een team niet kunnen komen geef dit dan door. (Wedstrijdsecretariaat of Theo). Het hek moet immers aan het eind worden afgesloten. Het slot kan dan worden aangedrukt en zit de boel op slot! Ingang is aan de voorzijde van Last Gear.

Klik hier voor PDF-bestand geeft aan wat wel en niet kan.

·         Binnensporten is nog steeds niet toegestaan.

·         Kinderen en jongvolwassenen tot 27 jaar kunnen in teamverband met elkaar sporten, binnen 1,5 meter. Dit geldt voor de jongvolwassenen alleen op een officiële buitensportaccommodatie of op een door de gemeente goedgekeurde buitenlocatie.

·         Voor volwassenen van 27 jaar en ouder geldt vanaf vandaag dat zij met z’n vieren buiten mogen sporten op 1,5 meter afstand, op een officiële buitensportaccommodatie of op een door de gemeente goedgekeurde buitenlocatie. Daar buiten is het alleen mogelijk om in tweetallen buiten te sporten en geldt de regel zoals deze daarvoor ook van kracht was.

NB de Gemeente heeft het buitenveld van Last Gear nu vandaag goedgekeurd als buitenlocatie.

Boven de 27 kan nog niet zoveel. Je kan nog maar met 4 personen op 1 veld. Wij zijn nog even in overleg met de Nevobo over interpretatie van de regels maar daar komen we nog nader  op terug.

Theo en ik kunnen niet net als afgelopen jaar de hele tijd op de velden zijn. Verantwoordelijkheid voor handhaven corona regels moeten wij bij de trainers beleggen het is niet anders. 

Heb je vragen over het wedstrijdschema overleg even met Marietje. Is er een inhoudelijke vraag dan zal ik die proberen op te lossen.

Vriendelijke groet,

Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO