Alle informatie over het lidmaatschap van Spiker.

Lid worden?
Kijk onder punt 3 bij wie je de eerste informatie kunt krijgen.

1. Ledenadministratie
2. Contributie
3. Aanmelden
4. Wijzigingen
5. Afmelden

1. LEDENADMINISTRATIE
Spiker kent verschillende categorieën waarin de leden zijn ingedeeld.
* Senioren: leden die 18 jaar en ouder zijn en willen volleyballen in competitieverband.
* Recreanten: leden die 18 jaar en ouder zijn en recreatief willen volleyballen.
* Jeugdleden ABC: leden die 13 t/m 17 jaar oud zijn en willen volleyballen in competitieverband.
* Jeugdleden D-H: leden die 12 jaar en jonger zijn, en willen volleyballen in competitieverband.
* Rustende leden: leden die door b.v. blessures of zwangerschap lange tijd niet kunnen volleyballen, of leden die niet meer actief de volleybalsport bedrijven, maar hun lidmaatschap niet willen opzeggen.
* Begunstigers: mensen die onze vereniging geldelijk ondersteunen.

2. CONTRIBUTIE
Wat kost het volleyballen bij Spiker?
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 10 euro.

De contributie:
Hiervan betaalt Spiker de huur van de sportzalen, het volleybalmateriaal, de trainers enz. De inning van de contributie geschiedt per kwartaal via automatische incasso. Hiervoor moet een machtiging worden ingevuld en ingeleverd (zie het inschrijfformulier).

 

Leden van Spiker moeten worden aangemeld bij de Nevobo. Dit brengt kosten met zich mee: de bondscontributie. Naast deze bondscontributie betaalt Spiker teamgelden. De hoogte van deze jaarlijkse betaling wordt elk nieuw seizoen door het bestuur vastgesteld. Ga je pas in januari competitie spelen, dan betaal je de helft van het teamgeld. Bepalend voor de hoogte van deze bedragen is niet de leeftijd, maar het team waarin wordt gespeeld.


De bondscontributie blijft € 10,00

De teamgelden worden de volgende (excl. de bondscontributie):

Dames 1: € 71,00

Dames 2: € 56,00

Dames 3: € 56,00

Dames 4: € 54,00

Dames 5: € 54,00

Heren 1: € 56,00

Jeugd: € 40,00

Mini: € 26,00

Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (in de tweede kolom de bedragen uit het seizoen 2016-2017):
2017 – 2018 2016 – 2017
Verenigingscontributie (ook voor rustende leden) € 7,80 € 7,70
Minileden (inclusief verenigingscontributie) € 25,20 € 24,90
Jeugdleden (inclusief verenigingscontributie) € 36,20 € 35,80
Seniorleden (inclusief verenigingscontributie) € 47,10 € 46,60
Recreantleden (inclusief verenigingscontributie) € 42,30 € 41,80
De incassomomenten zijn de volgende (waarbij de datum enkele dagen kan afwijken door technische controles bij de bank):
* 3e kwartaal => 23 augustus
* team-/bondsgelden => 23 september
* 4e kwartaal => 23 november
* club van 50 => 5 februari
* 1e kwartaal => 23 februari
* 2e kwartaal => 23 mei.

Hoe word je lid van Spiker? Je mag 3x keer meetrainen voordat je definitief lid wordt. De trainer zal je na 2 of 3 weken een inschrijfformulier meegeven. Dit formulier lever je volledig ingevuld in bij de ledenadministratie of bij je trainer. Hoe weet je bij welke groep je mag gaan trainen en wanneer de trainingen zijn? Dit kunnen de bestuursleden van de TC of Recreanten je vertellen.
In de maanden april, mei, juni mag je onbeperkt meetrainen. Je levert het inschrijfformulier voor de zomervakantie in, maar je gaat pas contributie betalen vanaf het volgende seizoen.

3. AANMELDEN

Mini’s 6 tot 12 jaar email: minis@spiker.nl
Contactpersoon mini’s: Irene Beijen. tel. 06 1680 0798
Jeugd 13 tot 18 jaar Mandy Derksen email: jeugd@spiker.nl
Senioren Technische Cie email: tc@spiker.nl
Recreanten Recreanten Cie email: recreanten@spiker.nl

4. WIJZIGINGEN
Wijzigingen van adres, telefoonnummer, lidmaatschap, banknummer enz. altijd schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie. Zie voor adresgegevens de informatie bij `Bestuur`.

5. AFMELDEN
Afmelden of een verzoek om wijziging van lidmaatschap moet altijd schriftelijk, of via de email gebeuren bij de ledenadministratie.
De opzegging moet voor de 1ste dag van een kwartaal bij de ledenadministratie binnen zijn.
Een voorbeeld: lever je de opzegging in op 30 maart, dan eindigt het lidmaatschap op 1 april, lever je de opzegging in op 1 april, dan blijf je contributie verschuldigd tot 1 juli.
Na het opzeggen van het lidmaatschap wordt de automatische incasso van de contributie m.i.v. het betreffende kwartaal door Spiker stopgezet.

Met eventuele vragen kun je terecht bij:

Monique v.d. Linden/Carl Holtrop      Dames  0313 651 809
Monique v.d. Linden                               Heren   0313 651 809
Mandy Derksen                                        Jeugd    06 1106 0915
Irene Beijen                                               Mini’s   06 1680 0798
Andre van Gelder                                     Recreanten 0313 654 907 recreanten@spiker.nl
Marietje Bielleman                                  Wedstrijdwezen 0313 651 411 wedstrijdsecretariaat@spiker.nl
Edwin Lieferink                                        Penningmeester 06 4600 2955 penningmeester@spiker.nl
Marian Gammauf                                     Ledenadministratie 0313 652 191 ledenadministratie@spiker.nl