Tijdens de wedstrijden dient steeds iemand van de zaalwacht aanwezig en bereikbaar te zijn.

Men is niet bereikbaar als men volgens het competitie-rooster moet spelen of fluiten, of een ander team moet coachen. Houd hier dus rekening mee.

Het is ook niet de bedoeling dat je als zaalwacht gaat tellen bij een wedstrijd.

Ieder team moet zelf voor een teller zorgen !!! Begint er een wedstrijd op een veld eerder dan een wedstrijd op een ander veld, zorg dan dat je tussen de velden gaat staan en ballen tegenhoudt.

Na afloop van de wedstrijden de WEDSTRIJDFORMULIEREN opruimen in de map op tafel :

ALS ZAALWACHT BEN JE HIERVOOR VERANTWOORDELIJK.


MINI – OCHTEND :

Tijdens de mini-ochtend graag met 4 personen per team aanwezig zijn om wedstrijden te fluiten en te tellen.


TAKEN ZAALWACHT.

 • Een half uur voor het begin van de eerste wedstrijd aanwezig zijn in de zaal.
 • De velden opbouwen en er voor zorgen dat de netten op de juiste hoogte hangen.
 • Scheidsrechtersstoelen, banken, tafels, stoelen en telborden plaatsen.
 • Voor aanvang van de wedstrijden de reclameborden ophangen en na afloop van de wedstrijddag weer opruimen.
 • De zaalwacht draagt zorg voor het speelklaar maken en houden van de wedstrijdvelden.
 • De zaalwacht houdt toezicht.
 • Als zaalwacht zorg je ervoor dat de teams ongestoord kunnen spelen, dus geen publiek bij de speelvelden. Slechts spelers en coaches/begeleiders mogen op de bank plaatsnemen.
 • Bezoekende teams ontvangen en aangeven op welk veld hun wedstrijd gespeeld gaat worden.
 • Uitreiken van wedstrijdformulieren en later weer innemen en verzamelen in de map van de wedstrijdsecretaris.
 • 15 min. voor aanvang van een wedstrijd moeten de wedstrijdformulieren door de teams ingevuld zijn.
 • Scheidsrechters van de Nevobo ontvangen en aangeven waar de kleedruimte van de scheidsrechters is.
 • Controleren of scheidsrechters aanwezig zijn. Blijkt een scheidsrechter niet aanwezig te zijn, dan voor de noodzakelijke vervanging zorgen. (zie wedstrijdreglement Nevobo).
 • De zaalwacht ziet erop toe dat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat tussen de wedstrijden.
 • Scheidsrechters moeten na afloop van de wedstrijd, de wedstrijdbal weer inleveren bij de zaalwacht.
 • De scheidsrechters na afloop van een wedstrijd een consumptiebon geven.
 • Als zaalwacht zie je erop toe dat een wedstrijddag goed verloopt.

In de wedstrijdmap : – wedstrijdreglement Nevobo

 • – wedstrijdformulieren
 • – reserve formulieren
 • – veldindeling
 • – consumptiebonnen
 • – zaalwachtrooster

WATERFLESSEN VULLEN IN DE KLEEDKAMERS !!!!

LEGE GLAZEN / KOPJES / BORDEN S.V.P. NIET OP DE

TAFEL MET WEDSTRIJDFORMULIEREN ZETTEN ! ! !

DEZE GRAAG TERUGBRENGEN NAAR DE KANTINE ! ! !


Download hier : Zaalwacht Rooster 2019-2020

Aanvullende taken zaalwacht i.v.m. corona!

1/Extra banken achterzijde

2/Doekjes leggen spelersbanken teltafel en scheidsrechter bok.

3/Aanwezigheidsregistratie uitdelen moet terug voor aanvang wedstrijd! geef registratieformulier
alvast aan teams die binnenkomen op punt 4.

4/Drukte bezien in de zaal in verband met anderhalve meter. Speelt bij nieuwe teams voor volgende
wedstrijden die moeten worden gespeeld. Groepen opvangen die op later tijdstip binnenkomen
naar boven tribune dirigeren en pas naar beneden laten komen als team(s) beneden weg zijn.

6/Trainer op verantwoordelijkheid wijzen anderhalve meter dat moet voldoende zijn.

7/Na laatste wedstrijden nog even met doekje over spelersbanken en materiaal.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO

Share This