Brummen, 26 augustus 2020

Beste gebruiker,

De komende tijd gaat u gebruik maken van een van de binnensportaccommodaties van Stichting Sportkompas. In verband hiermee en de COVID-19 pandemie zijn er maatregelen genomen, waarvan wordt verwacht dat u deze volgt. Deze maatregelen zijn in lijn met de sportprotocollen van NOC*NSF. Deze protocollen en die van Stichting Sportkompas en de RIVM maatregelen gelden te allen tijde. De maatregelen kunnen overigens op elk moment aangepast worden, let hierop! Wij houden u steeds zo goed mogelijk op de hoogte.

Onderstaande regels gelden in de binnensportaccommodaties van Stichting Sportkompas en zijn in aanvulling op de protocollen van NOC*NSF en RIVM.

Algemene uitgangspunten

 • Bij klachten, blijf thuis en laat je testen

 • Pas RIVM hygiëne maatregelen toe

 • Houd 1,5 meter afstand

 • Vermijd drukte

 • Het is niet toegestaan in groepsverband te zingen of te schreeuwen

 • Uitzonderingen op de regel van 1,5 meter afstand houden:

  • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling

  • de afstand van personen tot kinderen tot en met 12 jaar

  • de afstand van personen t/m 17 jaar onderling

  • personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg staat

  • personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Binnensportaccommodaties

 • De vereniging/organisatie/verantwoordelijke voor zaalhuur is verantwoordelijk dat de sportactiviteiten binnen de geldende regels worden uitgevoerd en dat hygiëneregels worden nageleefd.

 • Binnen het gehele sportcentrum geldt de 1,5 meter afstand regel. Volg daarbij de routing aangegeven op de grond.

 • Sporters en trainers en andere deelnemers kunnen worden geweigerd door zowel Stichting Sportkompas als door de vereniging/organisatie.

 • 1,5 meter afstand houden geldt ook in de kleedkamers. De kleedkamers in sporthal De Bhoele en sportzaal Rhienderoord kunnen op basis hiervan maximaal vijf volwassen personen herbergen. Houd hiermee rekening.

 • De vereniging/organisatie/verantwoordelijke voor zaalhuur is verantwoordelijk voor de naleving van de kleedkamerregel zoals hierboven beschreven.

 • Omdat de kleedkamers beperkte capaciteit hebben kunnen wij ons voorstellen dat het verenigingskader er bij haar leden op aandringt om in sportkleding naar de accommodatie te komen.

 • Wedstrijden, toernooien, en evenementen zijn toegestaan. Stel Stichting Sportkompas hiervan op de hoogte.

  • Er mag publiek aanwezig zijn tot maximaal 100 mensen in de accommodatie met uitzondering van sporthal De Bhoele.

  • De ventilatiesystemen in sporthal De Bhoele zijn verouderd en hebben een beperkte capaciteit. In dit verband blijft de tribune gesloten en er is hier geen plaats voor publiek, bij sportbeoefening door meer dan 50 personen. Onderzoek naar precieze mogelijkheden is nog gaande. De sportzaal in Rhienderoord en de gymzaal aan de Kloosterstraat voldoen goed aan de richtlijnen omtrent de ventilatie.

  • Publiek moet onderling 1,5 meter afstand houden.

  • De vereniging/organisatie is ervoor verantwoordelijk dat het publiek de regels naleeft.

  • Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en sporters (let op: kaderleden, officials, vrijwilligers en sporters die klaar zijn met de wedstrijd of sportbeoefening gelden als publiek).

 • Stichting Sportkompas zorgt voor algemene schoonmaak van de binnensportaccommodaties. De sportverenigingen maken zelf gebruikte materialen schoon.

Horeca (voor zover aanwezig)

 • Horeca is open voor gebruik.

 • De regel van 1.5 meter afstand moet worden nageleefd binnen de horeca.

 • Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck ingevuld. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd om naam en telefoonnummer achter te laten. Deze worden maximaal 2 weken bewaard en kunnen worden gedeeld met de GGD bij een uitbraak van COVID19

 • Medewerkers van Stichting Sportkompas en andere horecamedewerkers mogen bezoekers weigeren als zij gezondheidsklachten hebben of de 1,5 meter afstandregel niet naleven.