Beste Spiker leden,

 

Aankomende donderdagavond hebben we een korte ALV.(dit i.v.m. Corona) Onderstaande zaken komen o.a. aan bod. Komt allen!!!

Agenda Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging Spiker

Datum                  : Donderdag 18 november 2021

Locatie :             : De Bhoele te Eerbeek

Aanvang              :  19.00 uur (de kantine zal open zijn vanaf 18:45 uur)

 

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 3 maart 2021
 4. Jaarverslagen
 • Bestuur, secretaris
 • Technische commissie en mini’s
 • Recreantencommissie
 • Activiteitencommissie
 • Penningmeester
 1. Kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
 2. Begroting 2021-2022
 3. Stemming beachvelden
 4. Jubilarissen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

Vriendelijke groet,

Bestuur Spiker

Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl