Eerbeeks Zaalcollectief ondersteunt Sportkoepel en wil graag het sportcafé behouden.
Het zaalsportcollectief bestaat uit een aantal grote verenigingen die gebruik maken van de Bhoele in Eerbeek.
Jaren geleden kwam de gemeente al met het idee de sporthal te privatiseren.
Zonder overleg met sportverenigingen kwam de gemeente in april 2016 met het uiteindelijke plan tot privatisering en oprichting van een Sportkoepel.
Het zaalsportcollectief stelde gelijk een aantal criteria op, zoals het behoud van een sporthal in Eerbeek gedurende minimaal 25 jaar,
het in stand houden van de huidige dienstverlening in het sportcafé, inspraak in de sportkoepel en behoud van de huidige verhuurcriteria.
Daarnaast werd de gemeente bevraagd op de meerwaarde van een sportkoepel.

Uit financieel oogpunt is er voor de gemeente weinig te behalen en kost deze ‘privatisering’ meer dan dat de gemeente nu kwijt is.
Gemeente blijft in bezit van onroerend goed en blijft als zodanig verantwoordelijk voor kosten van het object.
Wat overblijft is de bemensing van het sportcafé die nu al lowbudget werkt. Gesprekken met de gemeente verliepen helaas moeizaam.
Wij konden slechts 3 maal met de wethouder over privatisering praten en bleken telkens niet op dezelfde golflengte te zitten.
De laatste keer met een communicatie expert van de gemeente ging het wat beter.

De Gemeente is van mening dat de burger meer moet participeren maar als de burger dan reageert weet men hier moeilijk mee om te gaan.
Ook hebben wij hier nog aangegeven dat huidige sporthal er al meer dan 40 jaar staat en zo langzamerhand wel aan vervanging toe is.
Waarom niet werken aan plannen voor een Multi functionele hal waar ook een aantal andere activiteiten in opgenomen kunnen worden?
En is sportstimulering niet iets voor alle sportverenigingen? Gemeente blijkt echter van mening dat de sporthal door de renovatie in 2006 zeker nog mee kan tot 2026.
Ook zochten wij het contact met St Rhienderoord die de voortrekker zou moeten worden in de nieuwe sportkoepel.
B&W heeft in februari fiat gegeven de koepel op te richten.

Op 16 maart mag er nog door belangstellenden worden gesproken, wij zullen er als collectief zeker zijn.
Op 30 maart wordt er nog door de gemeenteraad over gesproken.
Mocht de gemeenteraad kiezen voor de oprichting van een sportkoepel dan lijkt het logisch dat er ook namens de sportverenigingen mensen aanschuiven in het stichtingsbestuur van deze koepel.
Immers, gemeente, sport en sportverenigingen blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden en dit moet zo blijven.
Het is geen product dat je in de winkel koopt.
Hier gaan wij in de komende tijd nog op hameren.

Heeft u nog op en of aanmerkingen leg even contact met:
emailadres: recreanten@spiker.nl

Namens de volgende verenigingen:
Badmintonvereniging ’t Pluumpje
Handbal Vereniging Brummen
Korfbalvereniging Mélynas Domatrac
Vollybalvereniging Spiker
Zaalvoetbalvereniging FC Andarinyo