Op maandag 2 Januari 2017 organiseert  Spiker een Oliebollen mix toernooi voor alle leden.
Voor de A, B en C jeugd zal dit toernooi beginnen om 18.00 uur en eindigen om 20.00 uur.

Voor alle senioren en recreanten is de aanvang 20.30  uur tot ongeveer 22.30 uur.

Wij hopen op een grote deelname en een gezellige avond.
Opgave kan via onderstaande formulier of gewoon een mail naar wedstrijdsecretariaat@spiker.nl

Graag tijdig opgeven.