Beste Spikerleden,

Het bestuur nodigt allen uit om op woensdag 20 november om 20.00 uur aanwezig te zijn in Sportcafé De Bhoele voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Vanaf 19.30 liggen de stukken klaar ter inzage.

Sportieve groeten,
Bestuur Spiker