Beste Spiker leden,

Hier even een update over eventueel aan te leggen Beach velden bij Last Gear. Afgelopen week hebben wij met man en macht voor elkaar gekregen een aanvraag in te dienen voor een bijdrage vanuit het Lokaal Sportakkoord.(dit moest voor 1 mei en we hadden nog 3 uur over)

Als het goed is krijgen wij daar de 2e week van mei uitslag van en kunnen we bezien of we genoeg geld hebben om dit van de grond te krijgen. We hopen op een mooi resultaat en jullie krijgen bericht als ik wat weet. 😉

Ondanks het nog vaak koele weer maken we toch al gretig gebruik van de velden van Last Gear. Heel fijn dat dit kan. Mochten we weer in de hal kunnen, gaan we zeker bekijken of we wat langer in de hal kunnen sporten dan andere jaren. Maar even bezien hoe het gaat lopen vanuit het NOC en Nevobo.

Onderstaand bericht geeft wellicht wat ruimte voor de jeugd e.o. mini’s om nog wat extra’s te organiseren.

Extra activiteitenbudget voor jongeren binnen de vereniging

Vanwege het Corona-virus is het een lastige tijd voor de jongeren. Sportkompas, Stichting Welzijn Brummen en Spectrum zijn betrokken bij het plan om namens de gemeente Brummen subsidie te verstrekken voor een project waarin jongeren (van 14 t/m 27 jaar) een activiteit kunnen organiseren.

Op deze site staat een heldere uitleg: https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/jong-meer-perspectief-voor-en-door-jongeren.html

Voorbeelden zijn een sporttoernooi of -clinic organiseren voor je eigen vereniging, het opzetten van een leuke wervingsactie voor de club, als vereniging iets doen voor een buurt of wijk, noem maar op. De ideeën moeten vooral uit de jeugd zelf komen.

Hier gaan ze eerst over brainstormen met een jongere die daar speciaal voor getraind is en daarna gaan ze onder begeleiding aan de slag met het organiseren van een activiteit. Voor elke 5 jongeren die mee organiseren is een budget beschikbaar van 300 euro! Dus hoe meer jongeren er mee doen, hoe meer geld er beschikbaar is.

Vanaf volgende week gaan we aan de slag met de eerste groepen. Uiterlijk in de week van 10 mei kunnen de groepen starten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacco Peelen (0648492448), Maaike Jeronimus (0648478478) of Sjoerd Botschuyver.

Met vriendelijke groet,

Jacco Peelen

Teamleider zwemzaal/Verenigingsondersteuner