Donderdag Agenda Algemene Ledenvergadering

Donderdag Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste Spiker leden,

 

Aankomende donderdagavond hebben we een korte ALV.(dit i.v.m. Corona) Onderstaande zaken komen o.a. aan bod. Komt allen!!!

Agenda Algemene Ledenvergadering volleybalvereniging Spiker

Datum                  : Donderdag 18 november 2021

Locatie :             : De Bhoele te Eerbeek

Aanvang              :  19.00 uur (de kantine zal open zijn vanaf 18:45 uur)

 

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 3 maart 2021
 4. Jaarverslagen
 • Bestuur, secretaris
 • Technische commissie en mini’s
 • Recreantencommissie
 • Activiteitencommissie
 • Penningmeester
 1. Kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
 2. Begroting 2021-2022
 3. Stemming beachvelden
 4. Jubilarissen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

 

Vriendelijke groet,

Bestuur Spiker

Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO