Beste Spiker leden,

Tijd geleden dat jullie wat van mij hebben gehoord! Mooi dat we weer kunnen volleyballen na de Corona tijd. Het komt allemaal wat vreemd over zeker zo half weg een seizoen. Maar hopen dat het volgend jaar beter wordt. Je kunt ook goed merken binnen de vereniging dat het moeilijk is de betrokkenheid weer op ’aan’ te zetten.

Deze situatie werkt ook door op bestand van onze leden die  ook een deuk oploopt. We proberen op alle manieren het tij te keren maar dat valt niet mee. Op aantal plekken vallen er gaten in de bemensing met het gevolg dat er veel taken terecht komen op een kleine groep. Tevens willen een aantal oudere leden graag het stokje overdragen aan de jongere garde wat dan vaak niet makkelijk is. (bedenk dit dus goed indien je wordt gevraagd om te helpen)

Krijgen wij voor bepaalde taken geen mensen dan zullen wij die moeten gaan inhuren en gaat het geld kosten.(wat dan weer in de contributie gaat zitten)

Al met al een zorgelijke ontwikkeling ook voor mij als Voorzitter en maar zien waar we als vereniging de aankomende jaren naar toe gaan.

Nu weer een aantal actuele zaken die voorbij zijn gekomen de afgelopen periode:

1/ We zijn in gesprek geweest met Wil Schoonhoven over zijn rol binnen Spiker. Hij wil geen voorzitter worden maar wel een  mediator rol vervullen  binnen de TC en de trainers e.o. spelers. Fijn dat ie dat wil doen en je zult hem regelmatig zien binnen de club.

2/Rob is al tijdje niet binnen de club in verband met ziekte  maar heel langzamerhand komt er wat verbetering in zijn situatie. Daar ik vind dat contact tussen de leden van de activiteiten commissie verwaterd heb ik met Rob overlegd of deze rol niet tijdelijk door een ander kan worden overgenomen. Hij was het daar gelukkig mee eens. Heb gezocht binnen de club naar een verbinder en gelukkig wil Janet Soer het tijdelijk van hem overnemen.

3/Evaluatie gaat in mei plaatsvinden tussen Rutger Boerdam en ons naar aanleiding van zijn trainersrol binnen mini’s e.o. jeugd.

4/Trainingen gaan in mei door in verband met uitval Covid en lopen door tot 10/6. Daarna bezien we of we naar buiten gaan.

5/Aankomende week ga ik naar Alterno deze is superclub binnen ons volleybalgebied. Hier wordt o.a. gesproken over Action volleybal en hoe het gaat met de volleybalclubs in de regio.(o.a. kan een ieder het hoofd boven water houden)

6/Nieuwe volleybalnetten voor onze eigen club worden besteld zodat het ophangen makkelijker wordt. In aankomende Bestuursvergadering gaan we het nog over palenwagens hebben Gemeente wil hier niet aan bijdragen.

7/onderhoud zaal is constante zorg en hier wordt door ons steeds op gehamerd bij Sportkompas.

9/ Hoe staat  het eigenlijk met het beachveld. ? Er is door mij heel veel tijd in gestoken maar het heeft nog niet veel opgeleverd wat is het geval? Het blijkt dat Last Gear de officiële huurder maar een contract heeft van een half jaar op het bestaande veld. Wij zijn onderverhuurder van Last Gear. Gemeente heeft aangegeven dit te gedogen maar Last Gear wil eerst een betere huurovereenkomst .(voor half jaar is wel weinig als wij daar ons beachveld willen opzetten ) Onderlinge communicatie problemen  bij Last Gear heeft er toe geleid dat zei opnieuw gaan kijken naar de indeling van het veld. Wat laat maar is niet anders.(heb er nu voor gepleit het veld in het midden te houden. Als we namelijk op de huidige plek zouden zitten moet er een omheining komen voor 5k en dat is voor ons niet haalbaar) Huidige offerte van onze sponsor Hofmeijer is voor ons te hoog in prijs en zou het dubbele kosten van de begroting ad 7k. Al met al ook voor mij een frustrerende situatie maar we moeten maar even afwachten naar de nieuwe plannen van Last Gear …. Tevens kijken we naar een offerte voor een betere prijs.

Behoudens onze standaard zaken waar wij nu mee verder gaan is dit zo een beetje wat er speelt op dit moment.

Laten we met zijn allen proberen onze mooie vereniging in stand te houden. En tot de barbecue 😉

Vriendelijke groet, Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl