Recreantencompetietie Spiker (definitief) afgesloten

Recreantencompetietie Spiker (definitief) afgesloten

Al 48 jaar lang organiseert Volleybalvereniging Spiker een eigen

recreantencompetitie, zowel voor heren- als mix-teams. Zaterdag 15 april zijn

helaas de laatste wedstrijden van de 48e

recreantencompetitie gespeeld, en is ook

de recreantencompetitie definitief beëindigd. Een 50-jarg jubileum is dan ook

net niet gehaald!

De Recreantencompetitie is altijd een gezellige competitie geweest met een

volle zaal met deelnemers. Tijdens topjaren deden er wel 30 verschillende

volleybalteams mee, vanuit de verschillende sportverenigingen, maar vooral ook

vanuit veel (Eerbeekse) bedrijven.

De laatste jaren is het animo om aan de competitie deel te nemen sterk

afgenomen waardoor ook “de gezellige volle zaal met deelnemers” minder

werd. Nu het ook voor Spiker niet meer mogelijk is om een team op de been te

brengen, moeten we helaas er een punt achter zetten. Na de laatste wedstrijden

van 15 april is er met een prijsuitreiking en taart de competitie definitief

afgesloten.

Wel zal er volgend jaar gekeken worden of er in een andere variant alsnog

gespeeld gaat worden, bijvoorbeeld in toernooivorm ipv competitieverband.

Alle organisatoren en deelnemers ontzettend bedankt voor een organiseren van

en deelnemen aan deze competitie in de afgelopen 48 jaar!

Volleybalseizoen 2022/2023

Volleybalseizoen 2022/2023

Beste Spiker leden,
Ik hoop dat jullie de zomervakantie allen goed zijn doorgekomen! Volgende week gaan we weer van start met de trainingen. Maar hopen met zijn allen dat we het seizoen 2022/2023 in goede gezondheid doorkomen. Hier alvast een paar “dienstmededelingen” :

1/Aankomende maandag worden 2 nieuwe netten beschikbaar gesteld door Sportkompas. Spiker heeft nog een aanvullend net besteld zodat we dan weer 4 goede netten hebben. Mocht iemand nog aanvullend een net willen hebben er zijn nog een paar oude op voorraad en te verkrijgen via Theo

2/Onze materiaalman heeft alle volleyballen nog bekeken en er zijn een aantal oude miniballen e.o. seniorenballen over. Heb je interesse in een volley voor jezelf meld je even bij Theo.

3/In de bestelling is op dit moment een materialenwagen waarop al onze volleybalattributen kunnen worden bewaard. Denk hierbij aan de zware palen, netten e.o. de antennes. Deze wordt bekostigd door allerlei ontvangen baten van het afgelopen jaar. Exacte levering is nog onbekend i.v.m. de crisis.

4/Materiaalman is druk bezig om allerlei oude niet meer gebruikte materialen weg te doen iom Sportkompas en heeft nieuwe indeling gemaakt in het materiaalhok. Dit moest ook gebeuren door aanschaf v.d. nieuwe materialenwagen.

LATEN WE PROBEREN HET MATERIAALHOK ZO NETJES MOGELIJK TE HOUDEN OOK VOOR ANDERE VERENIGINGEN.

5/Daar gezondheid van Rob voorzitter activiteitencommissie hem wat in de steek liet hebben we tijdelijk gevraagd aan Janet Soer dit van hem over te nemen en gelukkig heeft ze ja gezegd.

6/Aan de vluchtelingen uit Oekraine hebben we via een tussenpersoon gevraagd dat als er mensen zijn die graag willen volleyballen van harte welkom zijn bij onze vereniging. We wachten af.

7/ We moeten aan de gang met het binnenhalen van nieuwe leden. Dit om de vereniging in leven te houden voor nu maar ook na de toekomst toe. Melissa heeft een mooie sticker ontworpen voor alle doelgroepen en deze willen we proberen te verspreiden via alle lagere scholen. Ook proberen we deze te verspreiden op een aantal openbare plekken. Heb je nog een aanvullend idee hoe we dit kunnen aanpakken kom er mee. Ken je iemand die lid wil worden vraag hem of haar of ze een keer komt op onze gratis trainingen.

Zo dat waren weer een aantal zaken zo aan het begin van het seizoen. Veel volleybalplezier! Dat is het belangrijkste en we spreken elkaar binnenkort weer.

Vriendelijke groet,
 Hans Kerseboom
Voorzitter Spiker.
 Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Beste Spiker leden,

Beste Spiker leden,

Tijd geleden dat jullie wat van mij hebben gehoord! Mooi dat we weer kunnen volleyballen na de Corona tijd. Het komt allemaal wat vreemd over zeker zo half weg een seizoen. Maar hopen dat het volgend jaar beter wordt. Je kunt ook goed merken binnen de vereniging dat het moeilijk is de betrokkenheid weer op ’aan’ te zetten.

Deze situatie werkt ook door op bestand van onze leden die  ook een deuk oploopt. We proberen op alle manieren het tij te keren maar dat valt niet mee. Op aantal plekken vallen er gaten in de bemensing met het gevolg dat er veel taken terecht komen op een kleine groep. Tevens willen een aantal oudere leden graag het stokje overdragen aan de jongere garde wat dan vaak niet makkelijk is. (bedenk dit dus goed indien je wordt gevraagd om te helpen)

Krijgen wij voor bepaalde taken geen mensen dan zullen wij die moeten gaan inhuren en gaat het geld kosten.(wat dan weer in de contributie gaat zitten)

Al met al een zorgelijke ontwikkeling ook voor mij als Voorzitter en maar zien waar we als vereniging de aankomende jaren naar toe gaan.

Nu weer een aantal actuele zaken die voorbij zijn gekomen de afgelopen periode:

1/ We zijn in gesprek geweest met Wil Schoonhoven over zijn rol binnen Spiker. Hij wil geen voorzitter worden maar wel een  mediator rol vervullen  binnen de TC en de trainers e.o. spelers. Fijn dat ie dat wil doen en je zult hem regelmatig zien binnen de club.

2/Rob is al tijdje niet binnen de club in verband met ziekte  maar heel langzamerhand komt er wat verbetering in zijn situatie. Daar ik vind dat contact tussen de leden van de activiteiten commissie verwaterd heb ik met Rob overlegd of deze rol niet tijdelijk door een ander kan worden overgenomen. Hij was het daar gelukkig mee eens. Heb gezocht binnen de club naar een verbinder en gelukkig wil Janet Soer het tijdelijk van hem overnemen.

3/Evaluatie gaat in mei plaatsvinden tussen Rutger Boerdam en ons naar aanleiding van zijn trainersrol binnen mini’s e.o. jeugd.

4/Trainingen gaan in mei door in verband met uitval Covid en lopen door tot 10/6. Daarna bezien we of we naar buiten gaan.

5/Aankomende week ga ik naar Alterno deze is superclub binnen ons volleybalgebied. Hier wordt o.a. gesproken over Action volleybal en hoe het gaat met de volleybalclubs in de regio.(o.a. kan een ieder het hoofd boven water houden)

6/Nieuwe volleybalnetten voor onze eigen club worden besteld zodat het ophangen makkelijker wordt. In aankomende Bestuursvergadering gaan we het nog over palenwagens hebben Gemeente wil hier niet aan bijdragen.

7/onderhoud zaal is constante zorg en hier wordt door ons steeds op gehamerd bij Sportkompas.

9/ Hoe staat  het eigenlijk met het beachveld. ? Er is door mij heel veel tijd in gestoken maar het heeft nog niet veel opgeleverd wat is het geval? Het blijkt dat Last Gear de officiële huurder maar een contract heeft van een half jaar op het bestaande veld. Wij zijn onderverhuurder van Last Gear. Gemeente heeft aangegeven dit te gedogen maar Last Gear wil eerst een betere huurovereenkomst .(voor half jaar is wel weinig als wij daar ons beachveld willen opzetten ) Onderlinge communicatie problemen  bij Last Gear heeft er toe geleid dat zei opnieuw gaan kijken naar de indeling van het veld. Wat laat maar is niet anders.(heb er nu voor gepleit het veld in het midden te houden. Als we namelijk op de huidige plek zouden zitten moet er een omheining komen voor 5k en dat is voor ons niet haalbaar) Huidige offerte van onze sponsor Hofmeijer is voor ons te hoog in prijs en zou het dubbele kosten van de begroting ad 7k. Al met al ook voor mij een frustrerende situatie maar we moeten maar even afwachten naar de nieuwe plannen van Last Gear …. Tevens kijken we naar een offerte voor een betere prijs.

Behoudens onze standaard zaken waar wij nu mee verder gaan is dit zo een beetje wat er speelt op dit moment.

Laten we met zijn allen proberen onze mooie vereniging in stand te houden. En tot de barbecue 😉

Vriendelijke groet, Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Contributie seizoen 2021-2022 en incasso momenten

Contributie seizoen 2021-2022 en incasso momenten

Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (zie de vierde kolom onder 2021-2022, met ter vergelijking in de derde kolom de bedragen uit het seizoen 2020-2021)

Contributie Spiker per kwartaal      
    Inflatie 2,00% Inflatie 0,00%
Groep   2020-2021 2021-2022
Verenigingscontributie   € 8,50 € 8,50
       
       
Inclusief verenigingscontributie      
Mini's   € 28,00 € 28,00
Jeugd   € 39,60 € 39,60
Senioren   € 51,10 € 51,10
Recreanten   € 46,00 € 46,00

 

Tijdens de ALV van afgelopen maart is besloten door de aanwezigen dat de jaarlijkse verhoging van de contributie met de inflatiecorrectie bevroren wordt. Daardoor is de contributiehoogte gelijk aan het afgelopen seizoen.

Tijdens de komende ALV zullen wij, als bestuur, wederom een toelichting geven op de bijzondere situatie omtrent het welbekende virus.

Hierbij wil ik ook aangeven welke incasso momenten ik probeer aan te houden om de contributie, teamgelden en club van 50 te innen.

De momenten zijn de volgende (waarbij de datum enkele dagen kan afwijken door technische controles bij de bank):

* 3e kwartaal => 23 augustus

* team-/bondsgelden => 23 september

* 4e kwartaal => 23 november

* club van 50 => 5 februari

* 1e kwartaal => 23 februari

* 2e kwartaal => 23 mei

 

 

 Met vriendelijke groeten, Edwin Lieferink Penningmeester

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl