Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (zie de vierde kolom onder 2021-2022, met ter vergelijking in de derde kolom de bedragen uit het seizoen 2020-2021)

Contributie Spiker per kwartaal      
    Inflatie 2,00% Inflatie 0,00%
Groep   2020-2021 2021-2022
Verenigingscontributie   € 8,50 € 8,50
       
       
Inclusief verenigingscontributie      
Mini's   € 28,00 € 28,00
Jeugd   € 39,60 € 39,60
Senioren   € 51,10 € 51,10
Recreanten   € 46,00 € 46,00

 

Tijdens de ALV van afgelopen maart is besloten door de aanwezigen dat de jaarlijkse verhoging van de contributie met de inflatiecorrectie bevroren wordt. Daardoor is de contributiehoogte gelijk aan het afgelopen seizoen.

Tijdens de komende ALV zullen wij, als bestuur, wederom een toelichting geven op de bijzondere situatie omtrent het welbekende virus.

Hierbij wil ik ook aangeven welke incasso momenten ik probeer aan te houden om de contributie, teamgelden en club van 50 te innen.

De momenten zijn de volgende (waarbij de datum enkele dagen kan afwijken door technische controles bij de bank):

* 3e kwartaal => 23 augustus

* team-/bondsgelden => 23 september

* 4e kwartaal => 23 november

* club van 50 => 5 februari

* 1e kwartaal => 23 februari

* 2e kwartaal => 23 mei

 

 

 Met vriendelijke groeten, Edwin Lieferink Penningmeester

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl