Spikerleden,

 

Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (in de tweede kolom de bedragen uit het seizoen 2015-2016):

2016 – 2017

2015 – 2016

Verenigingscontributie (ook voor rustende leden)

€ 7,70

€ 7,60

Minileden (inclusief verenigingscontributie)

€ 24,90

€ 24,60

Jeugdleden (inclusief verenigingscontributie)

€ 35,80

€ 35,40

Seniorleden (inclusief verenigingscontributie)

€ 46,60

€ 46,10

Recreantleden (inclusief verenigingscontributie)

€ 41,80

€ 41,40

 

De verhoging van de contributie is vastgesteld vanuit de afspraken gemaakt in de ALV 2011. Daarin is vastgesteld dat jaarlijks de contributie wordt gecorrigeerd met de inflatiecorrectie. Daardoor is de contributie verhoogd tussen de € 0,10 en € 0,50 per kwartaal per persoon.

Hierbij wil ik ook even aangeven welke incasso momenten ik probeer aan te houden om de contributie, teamgelden en club van 50 te innen. De momenten zijn de volgende (waarbij de datum enkele dagen kan afwijken door technische controles bij de bank):

 

* 3e kwartaal => 23 augustus

* team-/bondsgelden => 23 september

* 4e kwartaal => 23 november

* club van 50 => 5 februari

* 1e kwartaal => 23 februari

* 2e kwartaal => 23 mei.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Edwin Lieferink

Penningmeester