Notulen van de Algemene Ledenvergadering die in november heeft plaatsgevonden zijn hier te downloaden.
Met vriendelijke groet,
Laura van Krimpen
Secretaris
Volleybalvereniging Spiker