Beste Spiker leden,

Vanmorgen hebben we met een aantal vrijwilligers 2 velden opgezet op het Last Gear veld.(allen dank). Zoals jullie kunnen zien heeft de C jeugd hun eerste training er al weer opzitten! Aankomende periode gaan we kijken wie er en wanneer een ieder weer aan de bak kan.

We hopen dat we natuurlijk weer snel de hal in kunnen. Tot dan is het fijn dat we gebruik kunnen maken van de velden van Last Gear. Ook zijn we nog druk bezig te bezien of we de twee Beachvelden op redelijke termijn van de grond kunnen krijgen. We moeten de kosten goed in de gaten houden want aanleg is toch wel redelijke kostenpost. Tevens is de grond van de gemeente die de velden verhuurd aan Last Gear.

Wordt vervolgd en we houden contact!

Vriendelijke groet,
Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.