Back to School met Spiker

Beste allen, Aankomende donderdag wordt er in Loenen back to school gehouden. Het is een  programma ter stimulering van de volleybalsport en de organisatie is in handen van de Nevobo. De week erop wordt Eerbeek bezocht bij de C. van Leeuwenschool. Spiker zal ook aanwezig zijn op deze twee dagen. Ook

Nieuwe voorzitter Hans Kerseboom

Beste Spiker leden, Afgelopen week was de algemene leden vergadering van Spiker. Ik had mij als kandidaat aangemeld voor de functie van voorzitter van Spiker. Heb al meer dan 25 jaren gevolleybald bij Spiker en ik vond dat ik wat terug moest doen voor onze mooie vereniging. Laat ik mij eerst

Wijziging samenstelling TC

Beste leden, Dit jaar zijn er een aantal personele wijzigingen geweest in de samenstelling van de TC. Mogelijk zijn jullie al op de hoogte van een aantal veranderingen. Vanuit de TC willen we jullie toch via deze weg op de hoogte stellen van deze wijzigingen.   Voor seizoen 2016 – 2017 zal de invulling van

Contributie seizoen 2016-2017 en incasso momenten

Spikerleden,   Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (in de tweede kolom de bedragen uit het seizoen 2015-2016): 2016 - 2017 2015 - 2016 Verenigingscontributie (ook voor rustende leden) € 7,70 € 7,60 Minileden (inclusief verenigingscontributie) € 24,90 € 24,60 Jeugdleden (inclusief verenigingscontributie) € 35,80 € 35,40 Seniorleden (inclusief verenigingscontributie) € 46,60 € 46,10 Recreantleden (inclusief verenigingscontributie) € 41,80 € 41,40   De verhoging