Beste Spiker leden,

Beste Spiker leden,

Beste Spiker leden,

Tijd geleden dat jullie wat van mij hebben gehoord! Mooi dat we weer kunnen volleyballen na de Corona tijd. Het komt allemaal wat vreemd over zeker zo half weg een seizoen. Maar hopen dat het volgend jaar beter wordt. Je kunt ook goed merken binnen de vereniging dat het moeilijk is de betrokkenheid weer op ’aan’ te zetten.

Deze situatie werkt ook door op bestand van onze leden die  ook een deuk oploopt. We proberen op alle manieren het tij te keren maar dat valt niet mee. Op aantal plekken vallen er gaten in de bemensing met het gevolg dat er veel taken terecht komen op een kleine groep. Tevens willen een aantal oudere leden graag het stokje overdragen aan de jongere garde wat dan vaak niet makkelijk is. (bedenk dit dus goed indien je wordt gevraagd om te helpen)

Krijgen wij voor bepaalde taken geen mensen dan zullen wij die moeten gaan inhuren en gaat het geld kosten.(wat dan weer in de contributie gaat zitten)

Al met al een zorgelijke ontwikkeling ook voor mij als Voorzitter en maar zien waar we als vereniging de aankomende jaren naar toe gaan.

Nu weer een aantal actuele zaken die voorbij zijn gekomen de afgelopen periode:

1/ We zijn in gesprek geweest met Wil Schoonhoven over zijn rol binnen Spiker. Hij wil geen voorzitter worden maar wel een  mediator rol vervullen  binnen de TC en de trainers e.o. spelers. Fijn dat ie dat wil doen en je zult hem regelmatig zien binnen de club.

2/Rob is al tijdje niet binnen de club in verband met ziekte  maar heel langzamerhand komt er wat verbetering in zijn situatie. Daar ik vind dat contact tussen de leden van de activiteiten commissie verwaterd heb ik met Rob overlegd of deze rol niet tijdelijk door een ander kan worden overgenomen. Hij was het daar gelukkig mee eens. Heb gezocht binnen de club naar een verbinder en gelukkig wil Janet Soer het tijdelijk van hem overnemen.

3/Evaluatie gaat in mei plaatsvinden tussen Rutger Boerdam en ons naar aanleiding van zijn trainersrol binnen mini’s e.o. jeugd.

4/Trainingen gaan in mei door in verband met uitval Covid en lopen door tot 10/6. Daarna bezien we of we naar buiten gaan.

5/Aankomende week ga ik naar Alterno deze is superclub binnen ons volleybalgebied. Hier wordt o.a. gesproken over Action volleybal en hoe het gaat met de volleybalclubs in de regio.(o.a. kan een ieder het hoofd boven water houden)

6/Nieuwe volleybalnetten voor onze eigen club worden besteld zodat het ophangen makkelijker wordt. In aankomende Bestuursvergadering gaan we het nog over palenwagens hebben Gemeente wil hier niet aan bijdragen.

7/onderhoud zaal is constante zorg en hier wordt door ons steeds op gehamerd bij Sportkompas.

9/ Hoe staat  het eigenlijk met het beachveld. ? Er is door mij heel veel tijd in gestoken maar het heeft nog niet veel opgeleverd wat is het geval? Het blijkt dat Last Gear de officiële huurder maar een contract heeft van een half jaar op het bestaande veld. Wij zijn onderverhuurder van Last Gear. Gemeente heeft aangegeven dit te gedogen maar Last Gear wil eerst een betere huurovereenkomst .(voor half jaar is wel weinig als wij daar ons beachveld willen opzetten ) Onderlinge communicatie problemen  bij Last Gear heeft er toe geleid dat zei opnieuw gaan kijken naar de indeling van het veld. Wat laat maar is niet anders.(heb er nu voor gepleit het veld in het midden te houden. Als we namelijk op de huidige plek zouden zitten moet er een omheining komen voor 5k en dat is voor ons niet haalbaar) Huidige offerte van onze sponsor Hofmeijer is voor ons te hoog in prijs en zou het dubbele kosten van de begroting ad 7k. Al met al ook voor mij een frustrerende situatie maar we moeten maar even afwachten naar de nieuwe plannen van Last Gear …. Tevens kijken we naar een offerte voor een betere prijs.

Behoudens onze standaard zaken waar wij nu mee verder gaan is dit zo een beetje wat er speelt op dit moment.

Laten we met zijn allen proberen onze mooie vereniging in stand te houden. En tot de barbecue 😉

Vriendelijke groet, Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Contributie seizoen 2021-2022 en incasso momenten

Contributie seizoen 2021-2022 en incasso momenten

Voor het komend seizoen worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (zie de vierde kolom onder 2021-2022, met ter vergelijking in de derde kolom de bedragen uit het seizoen 2020-2021):

  

Contributie Spiker per kwartaal      
    Inflatie 2,00% Inflatie 0,00%
Groep   2020-2021 2021-2022
Verenigingscontributie   € 8,50 € 8,50
       
       
Inclusief verenigingscontributie      
Mini’s   € 28,00 € 28,00
Jeugd   € 39,60 € 39,60
Senioren   € 51,10 € 51,10
Recreanten   € 46,00 € 46,00

 

Tijdens de ALV van afgelopen maart is besloten door de aanwezigen dat de jaarlijkse verhoging van de contributie met de inflatiecorrectie bevroren wordt. Daardoor is de contributiehoogte gelijk aan het afgelopen seizoen.

Tijdens de komende ALV zullen wij, als bestuur, wederom een toelichting geven op de bijzondere situatie omtrent het welbekende virus.

Hierbij wil ik ook aangeven welke incasso momenten ik probeer aan te houden om de contributie, teamgelden en club van 50 te innen.

De momenten zijn de volgende (waarbij de datum enkele dagen kan afwijken door technische controles bij de bank):

* 3e kwartaal => 23 augustus

* team-/bondsgelden => 23 september

* 4e kwartaal => 23 november

* club van 50 => 5 februari

* 1e kwartaal => 23 februari

* 2e kwartaal => 23 mei

 

 

 Met vriendelijke groeten,

Edwin Lieferink
Penningmeester


Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

VACATURE SECRETARIS

VACATURE SECRETARIS

Word jij onze nieuwe secretaris? Met ingang van het volleybalseizoen 2021/2022 zijn wij opzoek naar een nieuwe secretaris. Vind jij het leuk om te notuleren en maak je graag overzichten? Dan is deze vrijwilligersfunctie wellicht iets voor jou!

 

Corona update

Corona update

Beste Spiker leden,

Het lijkt dat we met Corona weer de goede kant opgaan. We kunnen weer binnen in de hal aan de gang. In overleg met Last Gear laten we de velden nog opstaan bij hun. Immers daar kan met de huidige maatregelingen buiten meer dan binnen.

Daar ook de pinksterdagen voor de deur staan gaan we op 31 mei binnen in de hal  weer aan de gang. Marietje heeft hier al een rooster voor  gemaakt. Tot hoe lang we doorgaan bekijken we nog even en komen we op terug.

Willen jullie als team toch nog aanvullend buiten spelen ? Overleg dan even met je trainer.

Hierbij actuele gegevens            19-05-2021.

1/Protocol NOC/NSF   per          19-05-2021.   https://nocnsf.nl/sportprotocol 

2/ Protocol Coronaregels Sportkompas onze verhuurder per 19-05-2021 Download pdf

3/ Spiker Protocol uittreksel op dit moment blad 1 actueel Download pdf

 4/ Gezondheidscheck                               19-05-2021.

 5/ Protocol horeca Restaurant en Eetcafé. (helaas gesloten per 14-10-2020 en protocol inhoudelijk ongewijzigd)

NB overzicht wordt elke keer bij wijziging zo uitgebracht en oude gegevens worden dan verwijderd op de site. Nieuwe gegevens worden op de site weergegeven en naar jullie mailadressen gestuurd.

Vriendelijke groet,

Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Trainingen m.i.v. 1-4-2021

Trainingen m.i.v. 1-4-2021

Hallo allemaal!

Zojuist is de laatste belijning aangebracht op het veld van Last Gear. We hebben daar twee velden die we nu kunnen gebruiken. Heel fijn dat we van hun veld gebruik mogen maken. Marietje heeft een schema in elkaar gezet wie wanneer kan trainen buiten. (zie bijgaand schema) Mocht een team niet kunnen komen geef dit dan door. (Wedstrijdsecretariaat of Theo). Het hek moet immers aan het eind worden afgesloten. Het slot kan dan worden aangedrukt en zit de boel op slot! Ingang is aan de voorzijde van Last Gear.

Klik hier voor PDF-bestand geeft aan wat wel en niet kan.

·         Binnensporten is nog steeds niet toegestaan.

·         Kinderen en jongvolwassenen tot 27 jaar kunnen in teamverband met elkaar sporten, binnen 1,5 meter. Dit geldt voor de jongvolwassenen alleen op een officiële buitensportaccommodatie of op een door de gemeente goedgekeurde buitenlocatie.

·         Voor volwassenen van 27 jaar en ouder geldt vanaf vandaag dat zij met z’n vieren buiten mogen sporten op 1,5 meter afstand, op een officiële buitensportaccommodatie of op een door de gemeente goedgekeurde buitenlocatie. Daar buiten is het alleen mogelijk om in tweetallen buiten te sporten en geldt de regel zoals deze daarvoor ook van kracht was.

NB de Gemeente heeft het buitenveld van Last Gear nu vandaag goedgekeurd als buitenlocatie.

Boven de 27 kan nog niet zoveel. Je kan nog maar met 4 personen op 1 veld. Wij zijn nog even in overleg met de Nevobo over interpretatie van de regels maar daar komen we nog nader  op terug.

Theo en ik kunnen niet net als afgelopen jaar de hele tijd op de velden zijn. Verantwoordelijkheid voor handhaven corona regels moeten wij bij de trainers beleggen het is niet anders. 

Heb je vragen over het wedstrijdschema overleg even met Marietje. Is er een inhoudelijke vraag dan zal ik die proberen op te lossen.

Vriendelijke groet,

Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO