corona maatregelen per 26 juni

Beste sportvrienden,

We naderen alweer het einde van een bijzonder vreemd seizoen. Gelukkig zijn de maatregelen bijna allemaal weg. Hier nog even een overzicht van de bestaande situatie per 26 juni 2021.

1/ https://nocnsf.nl/sportprotocol

2/ Protocol Sportkompas verhuurder van de hal.

NB overzicht wordt elke keer bij wijziging zo uitgebracht en oude gegevens worden dan verwijderd op de site. Nieuwe gegevens worden op de site weergegeven en naar jullie mailadressen gestuurd. Mocht ik nog zaken zijn vergeten dan mail ik alsnog.


Tevens is nog steeds tot eind september buiten verder te gaan op het sportveld van Last Gear! Eerste week juli kan nog 1 keer worden getraind in de hal. Daarna gaat deze dicht i.v.m. renovatie tot begin september. We hebben richting Sportkompas al gereageerd maar er is hieraan niks te doen. ! geboden optie om in Brummen te gaan trainen en dan maar voor een enkel team is mi geen optie. Definitieve datum wanneer we in de hal kunnen volgt.

Rest mij jullie te bedanken voor de support het afgelopen jaar richting Spiker. Ik hoop dat we volgend jaar weer een normaal seizoen zullen hebben en dat we weer gewoon kunnen volleyballen.

Goede vakantie!


Vriendelijke groet,

Bestuur Spiker

Hans Kerseboom
Voorzitter Spiker.

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

VACATURE SECRETARIS

VACATURE SECRETARIS

Word jij onze nieuwe secretaris? Met ingang van het volleybalseizoen 2021/2022 zijn wij opzoek naar een nieuwe secretaris. Vind jij het leuk om te notuleren en maak je graag overzichten? Dan is deze vrijwilligersfunctie wellicht iets voor jou!

 

Corona update

Beste Spiker leden,

Het lijkt dat we met Corona weer de goede kant opgaan. We kunnen weer binnen in de hal aan de gang. In overleg met Last Gear laten we de velden nog opstaan bij hun. Immers daar kan met de huidige maatregelingen buiten meer dan binnen.

Daar ook de pinksterdagen voor de deur staan gaan we op 31 mei binnen in de hal  weer aan de gang. Marietje heeft hier al een rooster voor  gemaakt. Tot hoe lang we doorgaan bekijken we nog even en komen we op terug.

Willen jullie als team toch nog aanvullend buiten spelen ? Overleg dan even met je trainer.

Hierbij actuele gegevens            19-05-2021.

1/Protocol NOC/NSF   per          19-05-2021.   https://nocnsf.nl/sportprotocol 

2/ Protocol Coronaregels Sportkompas onze verhuurder per 19-05-2021 Download pdf

3/ Spiker Protocol uittreksel op dit moment blad 1 actueel Download pdf

 4/ Gezondheidscheck                               19-05-2021.

 5/ Protocol horeca Restaurant en Eetcafé. (helaas gesloten per 14-10-2020 en protocol inhoudelijk ongewijzigd)

NB overzicht wordt elke keer bij wijziging zo uitgebracht en oude gegevens worden dan verwijderd op de site. Nieuwe gegevens worden op de site weergegeven en naar jullie mailadressen gestuurd.

Vriendelijke groet,

Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl

Nationale Diabetes Challenge

Nationale Diabetes Challenge

Hallo allemaal,

Vanuit onze verenigingsondersteuner Jacco heb ik vernomen dat er een aantal verenigingen mogelijk
geïnteresseerd zijn om mee te helpen bij de Nationale Diabetes Challenge. Super gaaf. Hoe jullie ons
kunnen helpen vertel ik zo. Eer st even een hele kleine uitleg wat de Challenge (NDC) nou precies is.
Wat is d e Nationale Diabetes Challenge?
De Nationale Diabetes Challenge wordt door het hele land georganiseerd en is een initiatief van de
Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Deze wandel Challenge , die 20 weken lang duurt, is een
laagdrempelige manier om meer te bewegen en de g ezondheid te verbeteren. Het is speciaal
bedoeld voor mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, maar ook mensen die om andere
(gezondheids – )redenen meer aan beweging willen doen zijn van harte welkom om mee te lopen.
Voorgaande jaren was de wandel Challenge een groot en landelijk succes.

Wandelen is één van de meest laagdrempelige manieren om in beweging te komen én heeft talloze
gezondheidsvoordelen. Denk aan conditieopbouw, afvallen en een verbeterde darmwerking, maar
ook aan een fitter en energie ker gevoel en een verbeterde diabetesregulatie.
Hoe kan jouw vereniging hulp bieden/ een bijdrage leveren aan de NDC in onze gemeente?
Dit jaar vergt het iets meer creativiteit om de NDC te organiseren. Het is zoals we allemaal weten nog
niet mogelijk om met een grote groep te wandelen. Deelnemers die mee doen gaan we proberen
samen te koppelen zodat zij een wandelmaatje hebben. Toch kan het voorkomen dat iemand niet
gekoppeld kan worden, door bijvoorbeeld de afstand, condi tie, persoonlijke redenen. Die personen
zouden we graag gekoppeld willen zien aan een vrijwilliger die vanuit de zorg of sport mee wilt lopen
en hierdo or deelnemers kan onderst eunen. We lopen wekelijks op maandag om 19.30 uur.
We starten vanaf maandag 17 mei om 19.30 uur vanaf meerdere locaties.

Wij proberen de deelnemers zoveel mogelijk via de mail, telefonisch of v ia de
what ’ s app t e ondersteunen en te motiveren. Zo bieden we wandelschema ’ s
aan en zullen we ook leuke routes delen. Mochten jullie een leuke route weten
rondom jullie accommodatie / vereniging, ideeën zijn welkom! Ook hebben we
een leuke app ontdekt , die ik jullie graag als tip mee geef , misschien vinden
jullie hem leuk! Zie de afbeelding hiernaast ; eRoutes. Geef aan vanaf waar je
wilt starten met wandelen/hardlopen, hoeveel kilometer en de a pp geeft je 3
verschillende routes waaruit je kan kiezen!

Op het moment dat er versoepelingen komen in de coronamaatregelen en we weer met wat grotere
groepjes samen mogen lopen, zouden we het leuk vinden o m op een locatie te verzamelen en als dit
mogelijk is, misschien wel samen voor of na het wandelen een kopje koffie of thee te drinken. Het
zou ontzettend leuk zijn om zo eens jullie vereniging in de spotlight te kunnen zetten.
Samenvattend
Vind je het leuk of vinden jullie het leuk om een keer mee te wandelen als begeleider van een
individu of klein groepje? Wil je jullie accommodatie beschikbaar stellen als startlocatie voor een
wandelavond? Heb je een leuke route die je graag met ons wilt delen? Mail dan naar mij!

Met sportieve groet,
Mindy de Lange | Beweegcoach Stichting Sportkompas | mindy@stichtingsportkompas.n

Velden op Last Gear

Velden op Last Gear

Beste Spiker leden,

Vanmorgen hebben we met een aantal vrijwilligers 2 velden opgezet op het Last Gear veld.(allen dank). Zoals jullie kunnen zien heeft de C jeugd hun eerste training er al weer opzitten! Aankomende periode gaan we kijken wie er en wanneer een ieder weer aan de bak kan.

We hopen dat we natuurlijk weer snel de hal in kunnen. Tot dan is het fijn dat we gebruik kunnen maken van de velden van Last Gear. Ook zijn we nog druk bezig te bezien of we de twee Beachvelden op redelijke termijn van de grond kunnen krijgen. We moeten de kosten goed in de gaten houden want aanleg is toch wel redelijke kostenpost. Tevens is de grond van de gemeente die de velden verhuurd aan Last Gear.

Wordt vervolgd en we houden contact!

Vriendelijke groet,
Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

Beste Spiker leden

 

 Hierbij even update van het afgelopen seizoen 2019/2020 . Afgelopen week hadden wij de eerste digitale jaarvergadering van Spiker.. Gezien de huidige situatie en het feit dat de ALV vóór 1 april moet plaatsvinden, is de ALV digitaal gehouden  We hadden gehoopt op een hoge digitale opkomst na de vraag via mail wie er wilde meedoen maar dat was helaas niet het geval.

 Toch willen we jullie een aantal belangrijke zaken niet  onthouden.

1/Samenwerking met andere sportverenigingen gaan door en we bezien hoe we dit vorm kunnen geven. Kapstok is lokaal sportakkoord. Ook is het zinnig ons aan te melden voor deelname aan Halloween festijn. Naast financieel voordeel bevorderd dit ook de samenhang met alle andere verenigingen.

 2/Afgelopen jaar hebben wij met Last Gear kunnen regelen dat wij toch nog konden volleyballen in periode mei tot en met juli. Heel fijn dat dit kon! Kostte veel tijd en inspanning maar dit was het zeker waard. Ook dit jaar proberen we het weer van de grond te krijgen. We proberen ook Beach Volley van de grond te krijgen op hun veld.  Misschien levert dit nog nieuwe leden op en meer spelplezier. Onze sponsor Hofmeijer brengt een offerte uit voor twee velden. Met het overgebleven geld van afgelopen jaar kunnen we misschien e.e.a. financieren.

 3/Aankomend jaar vind in Gelderland het WK damesvolleybal plaats we proberen vanuit spiker hierbij aan te haken. Dit wordt nog een aardige klus maar we hopen op hulp van onze clubleden. Ons staat voor ogen een groepje te vormen die in kaart brengt hoe en wat te doen.

 4/ Gelukkig zijn er geen problemen gemeld bij de vertrouwenspersonen! Heb je een probleem je bent altijd welkom bij Ditteke Minks e.o. Johan Verkade. Vanzelfsprekend ben je ook bij het bestuur welkom!

 Na het doornemen van de notulen ALV 2019 kwamen wij uit op de jaarverslagen. (met dank aan de redacteuren) NB van het jaar was het voor het eerst dat er ook een verslag was van de mini’s en de vrijwilligerscommissie.

Een van de belangrijkste items was het resultaat over het seizoen 2019/2020. Daarbij is ongeveer € 5.000 winst gemaakt, voornamelijk veroorzaakt door compensatie van de zaalhuur vanuit de overheid. Een van de genomen beslissingen door de ALV is dat de jaarlijkse indexering voor komend seizoen bevroren wordt en dat bij de volgende ALV beoordeeld en besloten wordt hoe hier mee om te gaan naar de toekomst toe. Daarnaast is aangegeven dat we mogelijk beachvolleybalvelden willen aanleggen (zie hierover de tekst in deze mail). En verder wordt door het bestuur bekeken of iets met lokale ondernemers gedaan kan worden. Hierover volgt later meer.”

Bestuursverkiezingen en andere functies binnen het bestuur.

 Edwin is weer herbenoemd als penningmeester. Heel fijn dat hij doorgaat ?

 Drie commissieleden hebben in het bestuur afgelopen jaar afscheid genomen. Lisette (PR) Soraja (hoofd TC) en Andre (recreanten)

Alle drie hebben ze op hun eigen wijze invulling gegeven aan hun taken. Lisette is altijd heel druk geweest met het organiseren van veel evenementen. Gelukkig mogen we in de toekomst ook van haar kennis en kunde gebruik maken. Soraja sterk sociaal heeft op haar eigen wijze invulling gegeven aan haar taak als hoofd TC en dit heeft veel energie gekost. We zijn blij dat zij dit voor de club heeft gedaan! Ook Andre gaf op zijn eigen gedreven wijze inhoud aan zijn functie. Net als de andere twee had/heeft hij veel over voor de club. Zijn gezondheid gaat echter voor.

 Wij wensen jullie als bestuur allen het beste toe!

 Na deze opzeggingen zijn wij op zoek gegaan naar vervanging. Wij dragen voor Rene van Seuren voor functie voorzitter recreanten. Aantal taken van PR kwamen overeen met vrijwilligers en activiteiten functie. Wij hebben Rob Konijnenberg bereid gevonden deze kar te trekken samen met de andere leden v.d. activiteitencommissie. Goedkeuring voor deze functies hoeft niet door de ALV worden vastgesteld.

Helaas hebben wij op dit moment nog niemand kunnen vinden voor de zeer belangrijke functie van hoofd TC. Ik roep jullie dan ook op te kijken of deze functie niet iets is voor iemand van jullie. (Vanzelfsprekend kan het ook een duo job zijn voor deze belangrijke job!) Vanzelfsprekend kun je eens aanschuiven bij een TC-vergadering om feeling te krijgen.

Jubilarissen.

 Ria Boomsma: 40
* jarenlang speelster van dames 1 geweest
* tijdens haar lidmaatschap altijd actief geweest als trainster van zowel senioren, jeugd en mini’s nu nog
* vele jaren TC lid geweest, ook als voorzitter TC
* bestuurslid geweest. Voorzitter en erelid


Lynda Dogger: 40
* altijd bereid te helpen bij activiteiten (was controlepost bij de Hike bij ons 40-jarig bestaan)
* helpt mee de Speculaasactie te organiseren
(helaas kan ik niet meer vinden over Lynda)

Hans Koeslag: 40
* speelde jarenlang in Heren 3 en Heren 4
* is regio-scheidsrechter geweest
* heeft dames recreanten getraind
* traint momenteel mini’s
* is lid van de mini-commissie

De  blauwe pluim ging naar  Henri Broekhuis.

Hij is jarenlang de coach geweest van zijn zoons Sven en Jesse toen die nog in de mini’s en jongens C speelden.
Afgelopen jaar coach geweest van Heren 2.

Al met al een niet zo een fijn jaar geweest. Wel heeft het veel energie gekost de club draaiende te houden en dat geld ook voor het huidige jaar. De verbinding te behouden kost steeds meer moeite.

Ik wil ik jullie bedanken dat jullie nog steeds lid zijn gebleven van de club zodat we financieel overeind zijn gebleven.

Kijkend naar de toekomst van de club is er denk ik versterking nodig. Noodzakelijk is in ieder geval hoofd TC. Ook is het handig alvast voor te sorteren op een nieuwe voorzitter. Dit mag ook een duo job zijn. Het zou mooi zijn als iemand dit over 2 jaar van mij over neemt. ?

Een jong bestuur met nieuwe ideeën voor de club is volgens mij  van groot belang! Heb je interesse leg even met de voorzitter of secretaris contact. Zijn er nog vragen je kunt ze altijd aan ons stellen.

 Bestuur Spiker

Vriendelijke groet,

 Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl